AVLYST - Årlig møte - fredag kl. 17:30–18:30

Postet av Terje Nilsen Abusland den 10. Mar 2020

Arrangementet er avlyst dessverre:


"Kommuneoverlegen tilrår difor at alle planlagde samlingar og aktivitetar på fritid vert avlyst, som til dømes møteverksemd/øvingar i regi av lag og foreiningar."https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bygland.kommune.no%2Fkoronavirus-felles-pressemelding-til-innbyggjarane-i-kommunane-bygland-og-evje-og-hornnes.6293022-425526.html%3Ffbclid%3DIwAR0xUL189bl0zMHpSAp_5rzCV97KKDbVSjQ5pPnNnNia9AO7zA9RGGhMsyM&h=AT3mcS-rqlf0zuNpneVzal2i8-lYuSe4UEZ5NS9K63qbMgnaAeMU6CCeZ9mxX4uKkEPvzTcMP9jtEQSq1l9vUMEQJWoaJU0r1nAP4fqTuXyWyA1zespaVZLPyxUZIbI3blqEFIQbl9b-PiEvLXpT7w


----------------------


Det blir avholdt årlig møte på Verksvegen 9, 4735 Evje, Norge.

fredag 13. mars kl. 17:30–18:30


Saksliste:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkallelse og saksliste
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Forslag til budsjett
6. Eventuelle innkomne saker
7. Valg

Vel møtt, hilsen styret.

Hovedstyret holder årsmøte 31.mars.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Terje Nilsen Abusland